Tour Tarquinia

De stad Tarquinia ( Tarquinii in het Latijn en  Tarch(u)na, afgeleid van de mythische Tarconte, in het Etruskisch ) behoorde tot één van de oudste en belangrijkste nederzettingen van de twaalf Etruskische steden. Gezien de van oudsher nauwe band met Rome, was het deze stad die de dynastie van Etruskische koningen aan Rome schonk ( Tarquinius Priscus, Servius Tullius en Tarquinius Superbus ), een dynastie die van groot belang is geweest voor de geschiedenis van de Latijnse stad van het einde van de 7e tot en met de 5e eeuw v.Chr. Tarquinia raakte meerdere malen met Rome in oorlog verwikkkeld en werd uiteindelijk in 295 v. Chr. definitief onderworpen. Vanaf dat moment maakte Tarquinii deel uit van de Romeinse gebieden in " Regio VII Etruria ". In de 5e eeuw n. Chr. ging zij over in het Gotisch-Romeinse rijk van Teodoricus. In de eerste helft van de 6e eeuw werd de stad meegesleept in de Gotische oorlog en in de tweede helft van dezelfde eeuw ging ze deel uitmaken van het Longobardische hertogdom van Tuscia. In de tweede helft van de 8e eeuw werd Tuscia eerst veroverd door Karolingische heersers en vervolgens geschonken aan de paus als onderdeel van de nieuw gevormde Kerkelijke Staat. Waarschijnlijk is de bevolkingsafname van de Romeins-Etruskische nederzettin al begonnen in de 6e eeuw en in de Middeleeuwen gaat deze gestaag door, om tot een dieptepunt te komen in de late Middeleeuwen, op een moment dat de antieke stad niets meer is dan een bewaakt kasteel. Op een aangrenzende heuvel, maar zichtbaar vanaf zee, verrijst in de 8e eeuw n.Chr. een rotsnederzetting die Corgnetum of Cornietum genoemd wordt. Tussen het einde van de 10e en het begin van de 11e eeuw vinden we de namen Corgitus ( vanaf 1004 ) of Toren van Corgnitu (vanaf 939). Uit deze kleine stadskern ontwikkelt zich later, in de 11e en 12e eeuw, het Middeleeuwse centrum van Corneto. In 1144 werd Corneto een zelfstandige Italiaanse gemeente " comune " na onderhandelingen met Genua ( in 1165) en met Pisa ( in 1177 ). In de 13e eeuw weerde de stad met succes de belegering van keizer Frederik II af. Ze verzette zich ook tegen de bedoelingen van de katholieke kerk, maar uiteindelijk lukte het kardinaal Egidio Albornoz toch om in 1355 zijn heerschappij over de stad uit te oefenen en vanaf dat moment, ook al zijn er af en toe onderbrekingen geweest, bleef Corneto een vast onderdeel van de Kerkelijke Staat. In 1435 verleende paus Eugenius IV de rang van civitas aan Corneto en maakte er een bisschopszetel van. In 1854 werden de bisdommen van Corneto en van Civitavecchia aeque principaliter ( op gelijke voet ) met elkaar verbonden en in 1986 werd er één bisdom Civitavecchia-Tarquinia gevormd.

 

De excursie ziet er als volgt uit:

1) Etruskische necropool:

De necropool strekt zich uit over ongeveer 750 hectare en is van alle teruggevonden necropolen misschien wel de belangrijkste vanwege het aantal tombes met schilderingen. Het gebruik om grafkamers te versieren ziet men niet alleen in de stad Tarquinia, maar op deze plek zijn er zoveel overgeleverd dat het een belangrijk aandenken is geworden aan de evolutie van de Etruskische gemeenschap tussen de 7e en de 3e eeuw v. Chr. Tot nu toe zijn circa 200 beschilderde graven bekend met schilderingen of met resten van schilderingen, die exclusief behoren tot de grafrituelen van de aristocratische bevolkingslaag. De afbeeldingen lijken om de figuur van de overledene scènes te reconstrueren uit het dagelijks leven, bijna alsof ze de continuïteit tussen het leven en het leven na de dood willen beaccentueren, een denkwijze die alle primitieve volkeren met elkaar gemeen hebben. Op dit moment zijn 14 tombes te bezichtigen: de tombe van de Jager, van de Jongleurs, van het Meisje, van Cardarelli, van de Geseling, van de Lotusbloem, van de Leeuwinnen, van de Gorgoneion, van de Charontes, van Leopardi, van de Bacchanten, van de Jacht en de Visvangst, 5513 en 5591.

Info: Klik hier!

2) Etruskisch museum:

Kardinaal Giovanni Vitelleschi gaf in 1436 opdracht tot de bouw van het museum, een authentiek architectonisch Renaissance meesterwerk met Gotische en Catalaanse stijlelementen ontworpen door Giovanni Dalmata. Na de voltooiing van de bouw in 1439 behoorde het paleis toe aan de de nobele familie Vitelleschi, zonder meer degene met de meeste prestige van alle verschillende families die, afwisselend, het politieke sociale en religieuze leven van Cometo domineerden, tot aan de 17e eeuw; daarna verkochten de laatste erfgenamen, die zich inmiddels teruggetrokken hadden in Rome, al hun bezit. Het paleis is in 1892 op de openbare markt gekomen na het faillissiment van de laatste eigenaar, graaf Soderini, en gekocht door de gemeente, die het vervolgens aan de Italiaanse staat heeft gegeven. Op dit moment huist het “ Museo Nazionale Etrusco ” in het gebouw, één van de belangrijkste van Italië. De hoofdtoegangspoort die uitkomt op Piazza Cavour brengt aan naar een ruimtelijk binnenhof waarvan de achter- en zijwand gekarakteriseerd worden door portici met hoge, tweekleurig in zwart en wit versierde bogen.

Info: Klik hier!

3) Historisch centrum:

De huidige stad heeft haar Middeleeuwse karakter nog behouden, een karakter dat vooral tot uitdrukking komt in de vele torens van de stadsmuren en in de kerken. De grootste en belangrijkste is de Santa Maria di Castello, waarin Lombardische en Cosmateske invloeden zijn terug te vinden. In andere kerken, zoals in de San Giacomo of in de Santissima Annunziata, zijn daarentegen Arabische en Byzantijnse invloeden zichtbaar. Het meest karakteristiek Middeleeuwse van de stad is het paleis van de Priori, enkele torens en de San Pancrazio kerk: hier ziet men, net als in de kerken die gewijd zijn aan Sint Franciscus en de heilige Johannes, dat Gotische vormen zich nestelen in de Romaanse. Het grandiose palazzo Vitelleschi met elegante Renaissancevormen waarvan in 1436 met de bouw werd begonnen, is de zetel van het Museo nazionale tarquiniese. Tot de Renaissanceperiode behoren ook de elegante fresco’s van  Antonio del Massaro ( " il Pastura ” genoemd ) in het koorgedeelte van de dom en die van een onbekende artiest in palazzo Vitelleschi. Te bezichtigen: de Romaanse kerk S. Maria in Castello **, Fontana Nuova, Palazzo Comunale, Chiesa di S. Francesco, panoramisch uitzicht.

De excursie ziet er als volgt uit:

1) De klanten worden opgehaald op de afgesproken tijd en plaats.

2) Etruskische necropool

3) Etruskisch museum

4) Historisch centrum

 

Auto:
1-4
passagiers = 250 ( Minimumprijs )
5 passagiers = 275
6 passagiers = 300
7 passagiers = 315
8
passagiers = 320

Minibus:
Van 9 tot 12
passagiers = 360 ( Minimumprijs )
Van 13 tot17 passagiers = 30 elke passagier ( maximaal 2 niet-betalende kinderen ( van 0 tot 2 jaar oud ) )

 

  * De aangegeven prijzen gaan uit van een begin- en eindpunt in de stad Tarquinia of Civitavecchia.

** Een bezoek aan de S.Maria in Castello kerk en de Torre (met de 5 exclusieve voor het publiek geslotenn tombes) is alleen mogelijk onder
    begeleiding van een gids.
Klik hier!